top of page

Tel:+33 (0) 648 184 048

Collaboration
logo adc.png

séchage air chaud

hot drying

Agitation vertical ascenseur

lifts

lavage

washing ultrasound

lavage

washing ultrasound

rinçage

rinsing ultrasound

rinçage

rinsing ultrasound

Notre bureau d’étude conçoit également des machines spéciales

sur cahier des charges selon vos besoins 

Szyty na miarę

Capture d’écran 2021-02-03 à 15.28.56.png

Polityka prywatności

Firma ADC DUMOULIN  jest świadoma ważności poufności wszystkich użytkowników, z którymi się komunikujemy. Niniejsza Polityka prywatności reguluje, w jaki sposób ADC  gromadzi, wykorzystuje, utrzymuje i ujawnia informacje zebrane od użytkowników strony internetowej http://www.adcnetflexo.com. Korzystanie z informacji zebranych za pośrednictwem naszych kanałów marketingowych ogranicza się do dostarczania informacji, usług, wsparcia lub produktów, w których Użytkownik się zarejestrował. Korzystanie z naszej witryny i wszelkie spory dotyczące prywatności podlegają niniejszej polityce prywatności i naszym warunkom. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy Witryny oraz wszystkich produktów i usług oferowanych przez ADCDUMOULIN

Kolekcja informacji

INFORMACJE OSOBISTE IDENTYFIKUJĄCE : Możemy zbierać dane osobowe od Użytkowników na różne sposoby, w tym między innymi, gdy Użytkownicy odwiedzają naszą Witrynę, pobierają dowolne treści, przesyłają zapytanie ofertowe, subskrybują Newsletter, wypełnij formularz i connect z innymi działaniami, usługami, funkcjami lub zasobami, które udostępniamy w naszej Witrynie. Użytkownik może zostać poproszony o imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu. Będziemy gromadzić dane osobowe od Użytkowników tylko wtedy, gdy dobrowolnie przekażą nam takie informacje. Użytkownicy mogą odwiedzać naszą stronę anonimowo. Użytkownicy mogą również odmówić podania takich danych osobowych ; może to jednak uniemożliwić im angażowanie się w jakiekolwiek działania związane z Witryną.

NIEOSOBISTE INFORMACJE IDENTYFIKUJĄCE: Możemy gromadzić nieosobowe informacje identyfikujące Użytkowników za każdym razem, gdy wchodzą oni w interakcję z naszą Witryną. Nieosobowe dane identyfikacyjne mogą obejmować (między innymi) informacje techniczne użytkownika wykorzystywane do uzyskania dostępu do naszej witryny, w tym szczegóły połączenia internetowego, system operacyjny, usługodawcę, adres IP i inne podobne informacje techniczne.

 

WEB BROWSER COOKIES: Nie używamy plików cookie.

 

STRONY TRZECIE : Za pośrednictwem naszej strony internetowej i/lub kampanii marketingowych ADC może współpracować ze stronami trzecimi, których praktyki ochrony prywatności różnią się od naszych. Jeśli użytkownik prześle dane osobowe do jednej z tych stron internetowych, tymi informacjami zarządza strona internetowa, do której użytkownik przesłał te informacje. ADC zachęca użytkowników do uważnego przeczytania polityki prywatności każdej odwiedzanej witryny. Aktywność użytkownika w Internecie na jakiejkolwiek innej witrynie, w tym witrynach, które mogą być połączone z Witryną ADC, podlega jego własnej polityce prywatności.

 

 

Wykorzystanie zebranych danych

ADC zobowiązuje się do zbierania tylko minimalnej ilości danych od Użytkownika w celu realizacji celu naszych działań związanych z obsługą klienta. ADC może zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkownika z następujących powodów:

  • Aby poprawić obsługę klienta

  • Aby ulepszyć naszą stronę internetową

  • Aby wysyłać okazjonalne e-maile

ADC może używać adresu e-mail do wysyłania informacji o użytkowniku i aktualizacji dotyczących zamówienia użytkownika. Tego typu wiadomości e-mail między osobami są środkiem komunikacji między przedstawicielem ADC a użytkownikiem. E-maile od osoby do osoby od ADC mogą obejmować (między innymi) odpowiadanie na żądanie użytkownika, pytania, pomoc techniczną, prośby o wycenę i/lub wszelkie inne żądania zainicjowane przez użytkownika. Jeśli użytkownik zapisze się na listę mailingową ADC<W, przesyłając swój adres e-mail za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób w celu uzyskania informacji i/lub zasobów, użytkownik ten może również otrzymywać wiadomości e-mail, w tym (ale nie wyłącznie) biuletyny firmowe, aktualizacje produktów lub informacje serwisowe. Jeśli w dowolnym momencie Użytkownik zechce zrezygnować z otrzymywania przyszłych wiadomości e-mail, instrukcje rezygnacji z subskrypcji znajdują się na dole każdego e-maila lub Newslettera. Użytkownik może również skontaktować się z ADC za pośrednictwem naszej Witryny, aby poprosić o anulowanie subskrypcji.

 

Udostępnianie zebranych danych

ADC nie sprzedaje, nie handluje ani nie wypożycza danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. ADC może udostępniać ogólne informacje, które nie są powiązane z danymi osobowymi użytkownika, naszym partnerom biznesowym, zaufanym podmiotom stowarzyszonym i reklamodawcom w celach określonych w niniejszej Polityce prywatności. APS może również korzystać z usług stron trzecich, aby pomóc nam prowadzić naszą działalność, naszą Witrynę lub administrować działaniami marketingowymi (do których dołączył Użytkownik) w naszym imieniu. ADC może udostępniać informacje Użytkownika tym stronom trzecim w ograniczonych celach, pod warunkiem, że Użytkownik udzielił nam pozwolenia.

 

Ochrona gromadzonych danych

ADC stosuje odpowiednie praktyki gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych oraz środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem do danych osobowych użytkownika. Wymiana danych wrażliwych i prywatnych z wykorzystaniem danych osobowych użytkownika jest szyfrowana i odbywa się za pośrednictwem kanału zabezpieczonego SSL.

 

Zmiany w naszej polityce prywatności

ADC może zaktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach informacyjnych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany, ADC zmieni zaktualizowaną datę na dole tej strony. Zachęcamy użytkowników do okresowego sprawdzania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk dotyczących prywatności i naszych prób ochrony danych osobowych użytkownika. Użytkownicy potwierdzają i zgadzają się, że ich obowiązkiem jest okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian.

 

Umowa dotycząca naszej polityki prywatności

Korzystając z tej witryny, użytkownicy automatycznie potwierdzają akceptację tej polityki. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tą polityką, nie korzystaj ze strony ADC. Dalsze korzystanie z naszej witryny przez użytkownika po opublikowaniu zmian w niniejszej polityce będzie uważane za akceptację tych zmian.

 

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące polityki prywatności ADC, praktyk stosowanych w witrynie lub interakcji z tą witryną, prosimy o kontakt :

SARL ADCDUMOULIN 44 rue Voltaire 59810 LESQUIN  / Francja Tel. +33(0)320709007 

E-mail. adcdumoulin@wanadoo.fr

Niniejsza polityka prywatności została ostatnio zaktualizowana 02 lipca 2018 r.

bottom of page